Probna internet stranica župe Lipik

Opći podaci:

 

Rimokatolička župa svetog Franje Asiškog

 

Župna crkva: Srušena u ratu-minirana 1991, gradi se nova na istom mjestu

Župna crkva prije rata .................i..............svetište bivše župne crkve

 

Ostaci župne crkve nakon miniranja 1991.

 

Adresa: Alojzija Stepinca 2, 34551 LIPIK

Telefon: +034 421 341

Telefax: +034 421 345

E-mail: josip.first@po.tel.hr

Matični broj: 0928763

 

Broj žiro računa: 32731- 672 - 175 ZAP Pakrac

Devizni žiro račun:70311- 3182800 - 412427 - 653 Privredna banka Zagreb

Župnik: Josip Firšt (od 1998.)

Časne sestre Sv. Križa-Đakovo u Lipiku

Tel. 034 421 346;

A. Stepinca 15

s. Jelena

s. Hinka

s. Felicija

s. Izidora

Tajnica: gospođa Jadranka Carić

 

Filijale: Dobrovac; srušena kapela Srca Isusova, groblje, sagrađena nova mrtvačnica 2000. godine.

Klisa; nema kapele, groblje

 

Broj rimokatolika vjernika: oko 2300

Broj kuća(obitelji) 770

 

Broj stanovnika: oko 2600 (bez naselja Filipovac, te župa Gaj i Čaglić,

koje također pripadaju Gradu Lipik.

 

Kratka povijest župe:

Župa je osnovana Dekretom zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca 1945. godine, do tada je bila filijala župe Pakrac. Od osnutka do 1996. župom je upravljao preč. Tomo Sruk. Relativno mala župna crkva sv. Franje As. sedamdesetih je godina proširena i nadograđena. Sagrađen je i župni stan pored crkve. U Domovinskom ratu 1991. u srbočetničkoj agresiji minirana je crkva a župni stan zapaljen. Obnova župnog stana započela je 1993. a dovršena 1996. Te godine umire preč. Tomo Sruk, a naslijedio ga je vlč. Josip Klarić ml, koji župom upravlja do 1998, kada je za župnika imenovan vlč. Josip Firšt. Godine 1997. osnovana je Požeška biskupija sa sjedištem u Požegi, te i župa Lipik pripada novoj biskupiji. Gradnja nove crkve započela je u rujnu 1997. godine i još uvijek traje.