SVETI FRANJO

LISTIĆ ŽUPNIH ZAJEDNICA LIPIK I ČAGLIĆ

GOD. IV Br. 3 (122 ) 20. siječnja 2002.

RASTI U POVJERENJU PREMA DRUGIMA…

Ljudi imaju slabosti. Ljudi čine pogreške. Ima razmirica, sukoba.

Ljudima, koji nisu savršeni, jedino ljubav daje

da zajedno rastu u zajedništvu. Samo u ljubavi mogu ljudi izdržati jedni uz druge.

Ljubav, istinska ljubav, jest snaga koja ti pomaže da nadvladaš samoga sebe da bi drugomu bilo dobro.

Ostaneš li u ljubavi, ništa nećeš izgubiti, pa makar morao proći i mračnim tunelom.

Ljudi stanuju u kući, u stambenom bloku, u ulici tijesno jedni uz druge. Mogli bi biti dobri susjedi i prijatelji. Ali kako često čovjek doživljava hladnoću, odbijanje, napetost, neprijateljstvo! Najčešće se ljutiš zbog sitnica. Sitna susjedina podbadanja idu ti na živce, a njoj jako smetaju tvoje mušice. Živjeti jedno blizu drugoga može biti jako neugodno.

Ali s malo dobre volje katkad se postigne nešto što nitko ne bi bio smatrao mogućim. Možeš nepristrano, bez predrasuda priznati dobro kod drugih. Širokogrudan si i pomirljiv i možeš sebi priznati: »Ljudi su ipak bolji nego što sam mislio.«

Zašto to ne bi vrijedilo i za tvoju susjedu? Ako te je neki put prijeko pogledala, nešto loše o tebi rekla, nemoguće se prema tebi ponijela - možda ona to vidi posve drukčije, možda joj je u sebi već odavno žao, možda je i ona od tebe doživjela nepravdu. Možda je mnogo bolja nego što misliš.

Opraštanje. Prvi je korak najteži.

Poznajem mnogo ljudi i tajne mnogo ljudi. I sve sam više uvjeren da ne postoje dva ista čovjeka. Svaki je svijet za sebe. Svaki živi, i osjeća, i misli i reagira polazeći od vlastita svijeta, a njegova mi najdublja srž uvijek ostaje stranom.

Zato nastaju među ljudima gotovo neizbježne smetnje u kontaktu, trvenja, napetosti, sukobi. Samo ako shvatim da je drugi drugačiji, te ako sam spreman shvatiti i oprostiti, zajednički život postaje moguć.

Ima prilika za pomirbu: srdačan pozdrav, iskren kontakt, riječ puna razumijevanja, pažljiva gesta, mali dar. Kad se učini prvi korak, najteži korak, ostatak postaje - svečanost.

NEDJELJNA BIBLIJSKA PORUKA

Za mnom dolazi Čovjek koji je prije mene, govorio je Ivan Krstitelj na Jordanu. S time je posvjedočio, da je Isus Bog, što je kasnije ponovno potvrdio. Na kraju evanđeoskag dlomka čitamo: Ja sam vidio i svjedočim, da je On Sin Božji.

Taj Božji Sin, vječna Riječ, utjelovio se po Djevici Mariji i postao u određeno vrijeme određen Čovjek, Isus iz Nazareta. O Njemu su ljudi ispitivali: Nije li to tesarov sin? Zar nije Njegova Majka Marija? I Njegova braća, zar to nisu Jakov i Josip, Šimun i Juda?

S time, da je postao određen Čovjek u određenom vremenu, na tajanstven je način postao i svaki čovjek u svakom vremenu. Bio je preda mnom, znači: bio je u Adamu, bio je u Abelu, bio je u Abrahamu, u Mojsiju, u Davidu, u Izaiji i Jeremiji ... I napose je bio u svim patnicima, u svima koji su bili proganjani ili ubijeni radi istine i pravde. Bio je u svima koji su radili dobro, naviještali mir i ljubav. U svakoj riječi koja je tješila, u svakoj muci koja je milovala, u svakom pogledu koji je pružao svjetlost i toplinu, bio je On.

Ivan Ga je vidio, dok je dolazio k njemu. Vidio Ga je i prepoznao po vjeri. Isusovo lice bilo je nalik licima cijelog mnoštva na Jordanu, al, i Ivan koji je imao rasvijetljene oči i čistu dušu, na tom je licu prepoznao crte Božjeg Sina.

A to lice raspoznavaju ,po vjeri rasvijetljene oči i danas. U svakom čovjeku. A posebno Ga vidimo tamo, gdje je Crkva. Pavao piše drugo čitanje »Bažjoj Crkvi u Korintu koja je posvećena u Kristu. Korintska Crkva bila je jedna od mnogih, proširenih po cijelom Sredozamlju. U svima su bili vjernici, posvećeni u Kristu, a vjera je u svima prepoznala Kristovo lice.

Tako je i danas. Krist je tamo, gdje je Crkva. A Crkva je tamo, gdje su vjernici. Kod svake Mise, u svakoj molitvi, svuda, gdje smo sabrani u Njegovo Ime. I ovdje, gdje pišemo tu knjigu, i tamo, gdje je čitate.

On koji je ispred sviju nas, također je i među nama.

KALENDAR I SV. MISE

21. 1. Pon. Agneza

17,00 + Jure Martić

22. 1. Uto. Vinko

17,00 na nak. ob. Anice Pašić

23. 1. Sri. Emercijana, Ema

17,00 + Ana Kumer

24. 1. Čet. Franjo Saleški

17,00 + s. Ružarija

25. 1. Pet. Pavao

17,00 + Stjepan Godić

26. 1. Sub. Timotej

17,00 + Vencl Pruša

27. 1. Ned. 3. kroz godinu

7,30 za župljane (Dobrovac)

9,00 + Ivo Barać

10,30 na čast D.S. za jed. mladića

12,00 + Marko Antunović (Čag.)

I N M E M O R I A M

14. siječnja, preminula je TEREZIJA SANDRINI, rkt. domaćica. Rođena je 2. 9. 1923. u Lipiku. Sahranjena je 15. 1. 2002. u Lipiku.

15. siječnja, preminuo je ĐULA HORVAT, rkt. str. tehničar. Rođen je 15. 11. 1958. u Gaju. Sahranjen je 16. 1. 2002. u Lipiku.

16. siječnja, preminula je DRAGICA KARAMARKOVIĆ, pravosl. domaćica. Rođena je 01. 11. 1957. u Čađavačkom Lugu. Sahranjena je 18. 1. 2002. u Lipiku.

Počivali u miru Božjem

DAROVATELJI ZA CRKVU

Vinko Ljevaković A. Starčevića 60 grad

100 DEM.

Mato Novokmet S. Radića 15 Dobrovac

100 kn.

Ante Tukara Hrv. Branitelja 32 a Dobrovac

200 kn.

Franjo Konecki S. Radića 17 grad

252 kn

Ivan Tukara Hrv. Branitelja 34 Dobrovac

200 kn.

Marija Zehovski Vukovarska av. 3/3 grad

100 DEM

Željko Sertić Frankopanska 63 grad

50 kn.

Vesna Tomić Alojzija Stepinca 62 grad

100 kn.

Danica Đolić H. mladeži 22 grad

100 kn

Ivančica Šarac Slavonska 38 grad

120 kn.

Đuro Marošević Stjepana Radića 41 grad

200 kn.

Dragutin majstorović S. Radića 45 gra

200 kn

Ankica Popović A. Starčevića 19 grad

100 DEM

Ivica Osmak A. starčevića71 b grad

200 kn.

Ivan Dobranski A. Starčevića 91 grad

200 kn.

Marija Pibernik M. Gupca 61 grad

200 kn.

Đuro Takač Frankopanska 54 grad

100 kn.

Stjepan Kiš Frankopanska 87 grad

200 kn.

Ljubica Novak J. Kozarca 18 grad

100 kn.

Željko Adžijević M. Božića 19 Čaglić

60 kn.

Željko Basić A. Stepinca 47 grad

200 kn.

Antun Haramija Školska 56 grad

1140 kn.

Danica Strehovac Školska 17 grad

200 kn.

Milan Sarajlija M. Božić 63 Čaglić

192 kn

Vera Iviček Klisa 51 a Klisa

200 kn

 

(nastavlja se)

Izdaje: RKT. župa sv. Franje As. Lipik. tel. 034-421-341 fax 421-345 / Odgovara: JOSIP FIRŠT, upr. župe / Izlazi svake nedjelje / Napisala, složila i umnožila gospođa JADRANKA CARIĆ / Listić je za župljane besplatan / Naklada 350 primjeraka / Žiro račun za gradnju crkve: 32730-672-175 / Web stranica: http://free-po.hinet.hr/zupa_Lipik/index.html E-mail: josip.first@po.tel.hr

Prošli listić br. 121 od 13. 01.