start

privatno

kontakt

 

HTML

HTML (Hyper Text Markup Language) je jezik za određivanje strukture teksta te pruža mogućnost intergracije grafika i multimedijalnih elemenata u sam tekst. HTML nam služi kao temelj za izradu web stranica. Zadatak HTML-a je prikazivanje dijelova dokumenta (struktura teksta-natpisi, tekstualni odlomci, liste, tablice, idt.) pomoću određenih naredbi koje su hijerarhijski povezane. Svaka nerdba ima oznaku za početak i kraj, npr. <ime> tekst koji unosimo </ime>.

Jedno od najvažnijih obilježja HTML-a je definicija linkova. Linkovi nam omogućavaju prijelaz s jedne stranice na drugu unutar jedne Website kao i prijelaz na stranice koje se nalaze na nekoj drugoj adresi na internetu.