start

privatno

kontakt

 

DHTML

DHTML (Dynamic HTML) nam služi za dinamičnu promjenu elemenata tokom prikazivanja stranice. Do promjene dolazi automatski ili je aktivira posjetitelj. Pomoću DHTML-a se može mijenjati sadržaj određenih elemenata HTML-a, CSS-a uz podršku JavaScript jezika. Slijedi nekoliko primjera koje možete vidjezi na pregledniku MS Internet Exsplorer 5.5, Netscape 6.2 kao i novijim verzijama:

:: slova ::

:: valovi ::

:: akcija ::

:: slika ::

:: applet (helena1*) ::

:: applet (helena2*) ::

:: kalendar ::

*Helena je portret moje kćeri koji sam crtala običnom olovkom. Sve slike koje se naknadno izmjenjuju sam obradila u Photoshopu.