start

privatno

kontakt

 

PUBLIKACIJA

Za publikaciju web-projekta na internetu potrebno je imati:

  • Pristup internetu: za pristup internetu morate se prijaviti kod providera (providera birate sami prema cijeni usluge i vrsti usluge). Nakon prijave dobivate svoj korisničko ime i šifru koji Vam služe za pristup na server.
  • Mjesto za pohranjivanje podataka na serveru: pretstavlja mjesto na serveru koje iznajmljujete za pohranjivanje podataka (web stranica).
  • Web adresa: web adresa Vam je potrebna za pristup web stranicama na internetu. Imena adresa mogu se birati a za adrese tipa www.ime.com i sl. potrebno je podnijeti zahtjev ustanovi nadležnoj za dodjeljivanje adresa. U većini slučajeva takvu uslugu prijave adresa nudi provider.
  • Software za prijenos podataka na server: za prijenos podataka na server potreban je FTP-program pomoću kojeg se mogu izvršavati neke osnovne operacije poput: brisanja, kopiranja, prebacivanja, itd. Kod nekih providera koriste se specijalni programi koje dodjeljuje provider kao dio usluge.

Virtual-Hosting

Kod Virtual-Hosting-a iznajmljujete određenu količinu prostora za pohranjivanje podataka na serveru. Mjesto na serveru (računalo) koje se nalazi kod providera djeli se s ostalim korisnicima koji koriste ovu uslugu.

Server-Hosting

Server-Hosting pretstavlja uslugu kojom Vam provider stavlja na raspolaganje korištenje kompletnog servera bez pristupa drugim korisnicima. Pomoću Telnet ili SSH programa može se komunicirati s serverom koji se nalazi kod providera. Server- Hosting usluge se koriste uglavnom kod vrlo opširnih web portala s velikom frekvencijom posjetitelja a održavanje takvih web-portala (i servera) zahtijeva i velik broj stručnog osoblja.

Server-Housing

Server-Housing znači iznajmljivati vlastiti server koji se nalazi kod providera iz razloga šro provider ima kvalitetnije priključke za internet. Prednost Server-Housinga je u tome što imate mogućnosti ugradnje, izmjene i dopune hardware po želji. Nedostatak je što eventualni nastanak problema rješavate sami.