start

privatno

kontakt

 

INTERNET STANDARDI

:: TCP/IP protokol ::
:: IP - adresiranje ::
:: Client - Server ::
:: DNS - Domain Name Service ::
:: Organizacija interneta ::

TCP/IP protokol

Kad šaljete e-mail ili pregledavate stranice na internetu svi podaci se tada kod prijenosa na mrežu komadaju na male pakete. Da bi ti paketi s podacima došli do primatelja i to u pravilnom redoslijedu za to se brine TCP. Svaki paket posjeduje podatak o tome na koju adresu treba biti poslan. Za adresiranje paketa se brine IP.

:: nazad ::

IP - adresiranje

Svako računalo priključeno na internet ima svoju IP adresu koja izgleda otprilike ovako: 149.174.211.5 a točke označavaju prijelaz iz jedne mreže u drugu. Primjer: kod telefonskog biranja broja u neku drugu zemlju prvo morate birati pozivni za zemlju zatim pozivni za grad i na kraju broj onoga koga zovete. Slično se odvija i na internetu, prvi broj je broj mreže koju birate a drugi broj pripada računalu s kojim komunicirate (server).

:: nazad ::

Client - Server

Serveri su programi na (Host) računalima koji omogućavaju pristup web stranicama na poziv 'Client-a'. 'Client' je Software-program (npr. preglednik IE ili Netscape) koji služi za poziv podataka sa servera koji se nalazi na Host-računalu. Server procjenjuje tada poziv klijenta na temelju kojega mu šalje odgovarajuće podatke. Komunikacija između servera i klijenta se odvija po HTTP protokolu koji se nalazi iznad TCP/IP protokola.

:: nazad ::

DNS - Domain Name Service

DNS je sistem koji prevodi brojeve IP-adresa u imena (slova) i isto tako je hijerarhijski izgrađen. Domain Name se dijeli na slijedeće:

'Top-Level-Domain' (www.ime.hr) su kratice koje se nalaze na kraju adrese a mogu označavati državu (hr, .de, .at), u komercijalne svrhe (.com), organizacije (.org), općenito (.net) američke škole (.edu), američke vojne ustanove (.mil), poduzeća (.biz), informativne ustanove (.info) itd.

'Domain' (www.ime.hr) je ime tvrtke, organizacije, privatne osobe itd.

'Sub-Level-Domain' (www.ime.hr) iako se u pravilu koristi www za identifikaciju na serveru, moguće je na zahtjev vlasniku 'Domain-Name' otkupiti vlastitu 'Sub-Level-Domain' (npr. prezime.ime.hr).

:: nazad ::

Organizacija interneta

Kako je organiziran internet i tko je za što zalužan, nešto više o tome možete doznati na slijedećim adresama.

Dodjela 'Domain-Name' (internet adresa): INTERNATIONAL NETWORK INFORMATION CENTER (InterNIC) www.internic.net

Organizacija za stvaranje novih Top-Level-Domain i za dodjeljivanje Sub-mreža i IP-prostora za adresiranje: THE INTERNET CORPORATION FOR ASSIGNED NAMES AND NUMBERS (ICANN) www.icann.org

Organizacija za dokumentiranje strukture mreže i tok razvoja interneta: INTERNET ARCHITECTURE BOARD (IAB) www.iab.org

Zentralna koordinacijska služba za internet-protokole: INTERNET ASSIGNED NUMBERS AUTHORITY (IANA) www.iana.org

Internacionalna zajednica komercijalnih i ne-komercijalnih potraživanja na internetu, čiji je cilj ponuda tehničkih internet-standarda: INTERNET ENGINEERING TASK FORCE (IETF) www.ietf.org

Internacionalna organizacija za kooperaciju i koordinaciju internet tehnologija: INTERNET SOCIETY www.isoc.org

Organizacija specijalizirana za koordinaciju razvoja tehničkih standarda na World Wide Web kao što su na primjer HTML-jezik i HTTP-protokol: W3-KONSORTIUM www.w3.org

:: nazad ::